Đàm Hải's Profile

Đàm Hải

Đàm Hải

04/04/1998

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 56
Điểm 220
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (67)

Điểm thưởng gần đây (78)

  • Đàm Hải: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Đàm Hải: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Đàm Hải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Đàm Hải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Đàm Hải: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Đàm Hải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Đàm Hải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Đàm Hải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Đàm Hải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Đàm Hải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng