YOMEDIA
ZUNIA12

Trong một ống Rơnghen, tốc độ của mỗi hạt đập vào đối catốt là 8.107 (m/s). Biết khối lượng electron, tốc độ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 9,1.10−31 kg, 3.108 m/s và 6,625.10−34 J.s. Tính bước sóng nhỏ nhất trong chùm tia Rơnghen do ống phát ra.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \({{\varepsilon }_{\max }}=h{{f}_{\max }}=\frac{hc}{{{\lambda }_{\min }}}={{\text{W}}_{e}}=\frac{m{{v}^{2}}}{2}={{\text{W}}_{0}}+\left| e \right|V\approx \left| e \right|U\)

    \(\Rightarrow {{\lambda }_{\min }}=\frac{2.hc}{m{{v}^{2}}}=0,{{6825.10}^{-10}}\left( m \right)\Rightarrow \) 

      bởi Vương Anh Tú 17/05/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON