YOMEDIA
ZUNIA12

Trong mỗi giây tổng động năng của electron đập vào đối catốt là 10 J. Đối catốt có khối lưoug 0,33 kg, có nhiệt dung riêng là 120 (J/kg°C). Giả sử 99% động năng của electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt và bỏ qua bức xạ nhiệt. Hỏi sau bao lâu nhiệt độ đối catốt tăng thêm 1000°C. 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Áp dụng: \(Q=t{{Q}_{1}}=cm\Delta {{t}^{0}}\Rightarrow t=\frac{cm\Delta {{t}^{0}}}{{{Q}_{1}}}=\frac{cm\Delta {{t}^{0}}}{H\text{W}}=\frac{120.0,33.1000}{0,99.10}=4000\left( s \right)\)

      bởi Dương Minh Tuấn 17/05/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF