Tính khoảng cách O đến M và từ O đến N khi M và N là 2 điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau

bởi Bin Nguyễn 18/09/2018

Sóng truyền dọc theo sợi dây căng và rất dài.Biết pt sóng tại O có dạng u=3cos(pi.t) cm , vận tốc truyền sóng là 20 cm/s. Nếu M và N là 2 điểm gần nhau nhất dđ vuông pha với nhau và M dđ cùng pha với O thì khoảng cách O đến M và từ O đến N có thể là????

Câu trả lời (1)

 • Bước sóng \(\lambda=v.T=2.20=40cm\)

  M cùng pha với O, thì M cách O nguyên lần bước sóng \(\Rightarrow MO = k\lambda=40.k(cm)\)

  N gần nhất vuông pha với M thì \(MN=\dfrac{\lambda}{4}=10(cm)\)

  Suy ra: \(NO=MO\pm MN = 40k\pm 10(cm)\)

  bởi Đặng Ly 18/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan