Tìm phương trình sóng tại M và N biết OM=ON=50cm ?

bởi Nguyễn Tiểu Ly 28/03/2019

mình ms học nên hơi hoang mang phần sóng cơ 1 chút mong bạn giải bài này giúp mình

. một sóng cơ lan truyền như sau : M đến O đến N, với v =20cm/s. phương trình dao động tại O, Uo= 4 sin (2pift-pi/6) cm . coi A không đổi

a,, cho 2 điểm cùng phương truyền dao dộng lệch pha pi/2 gần nhau nhất thì cách nhau 5cm. f=?

b, phương trình sóng tại M và N biết OM=ON=50cm

 

bạn có thể cho mình hỏi luôn câu a 2 điểm đó có phải O và N không? và từ gần nhau nhất có phải d min không?

thanks bạn

Câu trả lời (1)

 • Từ "gần nhau nhất" ở câu a là thừa, vì 2 điểm đã lệch pha nhau \(\frac{\pi}{2}\) rồi.

  Độ lệch pha của 2 điểm trên phương truyền sóng:  \(\Delta\varphi=\frac{2\pi d}{\lambda}=\frac{\pi}{2}\)

  Suy ra: \(d=\frac{\lambda}{4}\Rightarrow\lambda=4.d=4.5=20cm.\) \(\Rightarrow f=\frac{v}{\lambda}=\frac{20}{20}=1Hz\)

  b) Vì sóng từ M đến O rồi đến N nên M sớm pha hơn O, N trễ pha hơn O.

  \(u_M=4\sin\left(2\pi t-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi.50}{20}\right)=4\sin\left(2\pi t+\frac{29\pi}{6}\right)cm\)

  \(u_N=4\sin\left(2\pi t-\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi.50}{20}\right)=4\sin\left(2\pi t-\frac{31\pi}{6}\right)cm\)

  bởi Nguyễn Khánh 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Trần Thị Trang

  Dụng cụ thí nghiệm gồm: Máy phát tần số; Nguồn điện; sợi dây đàn hồi; thước dài. Để đo tốc độ sóng truyền trên sợi dây người ta tiến hành các bước như sau:

       a. Đo khoảng cách giữa hai nút liên tiếp 5 lần

       b. Nối một đầu dây với máy phát tần, cố định đầu còn lại.

       c. Bật nguồn nối với máy phát tần và chọn tần số 100Hz

       d. Tính giá trị trung bình và sai số của tốc độ truyền sóng

       e. Tính giá trị trung bình và sai số của bước sóng

  Sắp xếp thứ tự các bước tiến hành đúng là:

       A. a, b, c, d, e                     B. b, c, a, d, e                     C. b, c, a, e, d                     D. e, d, c, b, a

 • Mai Vàng

  Trên mặt thoáng của một khối chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2 luôn dao động cùng pha cùng biên độ a; Trên mặt chất lỏng xuất hiện một hệ gợn lồi gồm một gợn thẳng cách đều S1 và S2 và 12 gợn lồi mỗi bên. Tần số dao động của các nguồn là f = 100Hz. Khoảng cách giữa hai gợn lồi ngoài cùng là 6cm. M1 và M2 là 2 điểm trên mặt thoáng: S1M1= 4,5cm , S1M1= 5,75cm ; S2M2= 7cm , S1M2= 5cm. Biên độ dao động tại M1 và M2 thoả mãn các mệnh đề nào sau đây:

  A. Biên độ dao động tại M2= 2a, biên độ dao động tạ M2 bằng a.

  B. Biên độ dao động tại M1 là 2a, biên độ dao động tại M2 triệt tiêu.

  C. Biên độ dao động tại M1 triệt tiêu, biên độ dao động tại M2 cực đại.

  D. Biên độ dao động tại M1 bằng a, biên độ dao động tại M2 bằng 2a

 • Huong Duong
  1 2 3 4 5 6   
         

  A                    C                          D                            E                           F                           G                           H    

  Một đàn Măng-đô-lin có phần dây dao động dài lo=0,4m căng giữa hai giá A và B. Đầu cán đàn có các khấc lồi C, D, E... chia cán thành các ô 1, 2, 3...Gảy dây đàn nhưng không ấn ngón tay vào ô nào thì cả dây dao động và phát ra âm la3 có tần số là 440Hz. Ấn vào ô số 1 thì phần dao động của dây là CB=l1. Ấn vào ô số 2 thì phần dao động của dây là DB=l2

  Người ta tính toán các khoảng cách d1=AC, d2=CD, v.v...để các âm phát ra cách nhau nửa tông, biết  rằng quãng nửa tông ứng với tỉ số tần số bằng : a=1,059, ( 1/a=0,994). Ấn vào ô số 5 ta được âm có tần số bằng bao nhiêu?

  A.130Hz                          B.586Hz                               C.190Hz                                    D.650Hz

   

   

   

 • hi hi

   Sóng ngang có tốc độ truyền sóng v = 20 cm/s và phương trình nguồn O là u = 3cos20pit (cm;s), với chiều dương của u vuông góc với phương truyền sóng. Xét sóng đã hình thành và điểm M cách nguồn O là 8,5 cm trên phương truyền sóng. Khi phần tử vật chất tại điểm O đang có li độ cực đại thì khoảng cách giữa 2 phần tử vật chất tại M và tại O cách nhau một khoảng bao nhiêu ?

  A.8,5cm                                    B.11,5cm                                      C.9cm                                    D.5,5cm

 • Lê Trung Phuong

  Tại hai điểm P và Q trong không khí có hai nguồn sóng âm cùng tần số f, cùng biên độ A, độ lệch pha là π. Sóng âm truyền từ hai nguồn âm đó với bước sóng λ đến điểm N nằm ngoài đường thẳng PQ, có hiệu khoảng cách đến P,Q là k λ ( với k = 1,2,3…). Coi môi trường không hấp thụ âm. Khi đó, tại điểm N

  A. hai sóng giao thoa nhau ứng với biên độ cực tiểu là AN = 0.

  B. hai sóng giao thoa nhau ứng với biên độ cực đại là AN = 2A.

  C. hai sóng giao thoa nhau ứng với biên độ là AN  = A.

  D. hai sóng không giao thoa nhau nhưng có biên độ sóng là AN  ≠ 0.

  giải thích giúp em với nhé :)

 • Nguyễn Anh Hưng

  một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với v=20cm/s . giả sử A không đổi. Tại O dao động có phương trình Uo = 4sin(4pit) mm          t đo bằng s

  tại thời điểm t1 li độ tại điểm O là u=căn3 mm và đang giảm. Lúc đó ở điểm M cách O 1 đoạn d= 40cm sẽ có li độ là?

 • hoàng duy

  dao động tại nguồn sóng có phương trình u=4sin(10pit) cm, t đo bằng s. vân tốc truyền sóng là 4m/s. nếu cho rằng biên độ sóng không giảm theo khoảng thì phương trình sóng tại M cách nguồn 1 khoảng là 20cm là:

  đáp án : Um=4sin(10pit-pi/2)  với t > 0,05s

   

  với dữ kiện trên ta phải biện luận t như thế nào để ra được con số 0,05 ạ.

 • Lê Tường Vy

  sóng truyền theo phương ngang trên 1 sợi dậy dài với tần số 10 Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm  đó điểm N cách M 1 khoảng 5cm, đang ở vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. coi A không đổi. biết khoảng cách MN nhỏ hơn bước sóng của sóng trên dây. tìm tốc độ và chiều truyền sóng. 

  đáp án: 60cm/s, từ N đến M

  bạn cho mình hỏi luôn cách xác định chiều truyền sóng trong mấy kiểu bài này dựa vào dữ kiện nào ạ.

 • Cam Ngan

  một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với A không đổi. 3 điểm A,B,C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm t1, li độ của 3 phần tử A,B,C là -4,8mm; 0 mm; 4,8mm . Nếu tại thời điểm t2, li độ của A và C đều =+5,5 mm thì li độ của phần tử tại B là   (đáp án 7,3mm)

 • Nguyễn Hiền

  trên một sợi dây dài vô hạn có 1 sóng cơ lan truyền theo phương Ox voiứ phương trình sóng u=2cos(10pit - pi*x)  cm     , t tính bằng s, x tính bằng m

  M,N là 2 điểm cùng phía với O cách nhau 5m. Tại cùng một thời điểm khi phần tử M đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì phần tử N?

  đáp án : đi qua VTCB theo chiều âm

  mong bạn giải chi tiết hộ mình