Tìm bước sóng của nguyên tử phát bức xạ điện từ ?

bởi Lương Đức 22/04/2019

Cho 1eV=1,6.10-19 J, h= 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Khi e trong nguyên tử hidro chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em= - 0,85eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng En= -13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng ?

Câu trả lời (3)

 • bước sóng = hc / (Em -En) =1,9875x10^-25 / ((-0,85+13,6)x1,6x10^-19)= 0,0974 (miromet)

   

   

  bởi Trần Minh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lương Đức

  Cho 1eV=1,6.10-19 J, h= 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Khi e trong nguyên tử hidro chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em= - 0,85eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng En= -13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng ?

 • Lại Phúc

  Chất phóng xạ pôlôni  phát ra tia  và biến đổi thành chì  Gọi chu kì bán rã của pôlôni là T. Ban đầu (t=0) có một mẫu  nguyên chất. Trong khoảng thời gian từ t=0 đến t=2T, có 63 mg  trong mẫu bị phân rã. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng  được tạo thành trong mẫu có khối lượng là

 • Hạnh Hạnh

  chiếu tia tử ngoại có bước sóng  207 (nano mét)  vào bề mặt kim loại có các quang electron bức ra. hiệu điện thế hãm bằng 2 (vôn). tính công thoát và vận tốc ban đầu cực đại của electron.

 • GD Giang

   Hạt electron chuyển động với vận tốc 3x 10 mũ 6m/s từ banrDương sang ban am dọc theo đường sức điện trường của một tụ điện phẳng có hiệu điện thế 3V

  a,  hỏi khi chuyển động trong tủ điện hạt bị tăng tốc hay giảm tốc giải thích 

  b,  vận tốc của hạt khi tới bản tụ Dương là bao nhiêu

  C, Nếu ban đầu hat chuyển động từ chính giữa của tụ điện với hướng của vận tốc dòng theo các bạn tụ thi quỹ đạo chuyển động của hạt có gì thay đổi không 

 • Anh Nguyễn

  1.Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,290um vào catot của một tế bào quang điện thì hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối bằng 2,5V.
  a) Công thoát của kim loại dùng làm catot là bao nhiêu?
  b) Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là bao nhiêu?

  2.Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào catôt của một tế bào quang điện, được làm bằng Na. Giới hạn quang điện của Na là 0,50 μm.
  a) Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là bao nhiêu?
  b) Hãy tính công thoát của kim loại?