Tìm biên độ dao động của bụng sóng ?

bởi Anh Trần 28/03/2019

Dây dài 24cm 2 đầu cố định đag có sóg dừg vs 2 bụg sóg. Khi dây duỗi thẳng gọi m n là 2 điểm chia dây thành 3 đoạn = nhau. Tỉ số k.c max và min giữa m và n = 1.25. Biên độ dd tại bụng ?

Câu trả lời (1)

 • M N P Q 4 4

  Bước sóng: \(\lambda=24cm\)

  Biên độ tại một điểm cách nút khoảng d là: \(a=A\sin\frac{2\pi d}{\lambda}\), trong đó A là biên độ của bụng sóng.

  Khi dao động tại M đến P, tại N đến Q thì khoảng cách 2 điểm là max, khi ở VTCB thì khoảng cách min.

  Tỉ số khoảng cách max, min giữa M và N là: \(\frac{PQ}{MN}=1,25\)

  \(\Rightarrow\frac{\sqrt{4^2+a^2}}{4}=1,25\Rightarrow a=3cm\)

  Mà: \(a=A\sin\frac{2\pi d}{\lambda}=A\sin\frac{2\pi.4}{24}=A\frac{\sqrt{3}}{2}=3\Rightarrow A=2\sqrt{3}cm\)

  Vậy biên độ dao động của bụng là: \(2\sqrt{3}cm\)

  bởi Lê Thị Diễm 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan