Tại cùng một thời điểm khi phần tử M đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì phần tử N thê nào?

bởi Nguyễn Hiền 28/03/2019

trên một sợi dây dài vô hạn có 1 sóng cơ lan truyền theo phương Ox voiứ phương trình sóng u=2cos(10pit - pi*x)  cm     , t tính bằng s, x tính bằng m

M,N là 2 điểm cùng phía với O cách nhau 5m. Tại cùng một thời điểm khi phần tử M đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì phần tử N?

đáp án : đi qua VTCB theo chiều âm

mong bạn giải chi tiết hộ mình

Câu trả lời (1)

  • Ta có: \(\pi x=\frac{2\pi x}{\lambda}\Rightarrow\lambda=2m.\)

    MN cách nhau 5m = 2,5 \(\lambda\) nên M, N dao động ngược pha.

    Như vậy khi M qua VTCB theo chiều dương thì N qua VTCB theo chiều âm.

    bởi Khánh Như 28/03/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan