YOMEDIA
NONE

Sau bao lâu thì khối lượng chì được tạo ra là 0,4g?

Ban đầu có √2 g Pôlôni nguyên chất, đó là chất phóng xạ có chu kì bán rã 138 ngày và có phương trình phân rã: 21084Po→α+20682Pb84210Po→α+82206Pb. 

A. 69 ngày      

B. 138 ngày

C. 34,5 ngày    

D. 276 ngày

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Số nguyên tử ban đầu của 210Po là:

  \({N_0} = \frac{{{m_0}}}{{{A_{Po}}}}.{N_A}\)

  => Vì số nguyên tử Pb tạo ra bằng số nguyên tử Po đã bị phân rã, do đó:

  \(\begin{array}{l}
  {N_{Pb}} = {\rm{\Delta }}{N_{Po}} = {N_0}\left( {1 - \frac{1}{{{2^{t/T}}}}} \right)\\
  \begin{array}{*{20}{l}}
  { \Rightarrow \frac{1}{{{2^{t/T}}}} = 1 - \frac{{{N_{Pb}}}}{{{N_0}}} = 1 - \frac{{{m_{Pb}}}}{{{m_0}}}.\frac{{{A_{Po}}}}{{{A_{Pb}}}}}\\
  \begin{array}{l}
   = 1 - \frac{{0,4}}{{\sqrt 2 }}.\frac{{210}}{{206}} = \frac{1}{{{2^{1/2}}}}\\
   \Rightarrow t = \frac{T}{2} = 69(ngay)
  \end{array}\)

  Chọn A

    bởi bach hao 27/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON