YOMEDIA
ZUNIA12

Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 μm. Số phôtôn do nguồn sáng phát ra trong 1 giây là \(1,{{51.10}^{18}}\)hạt.

Cho \(h=6,{{625.10}^{-34}}\)Js. \(c={{3.10}^{8}}\)m/s. Công suất phát xạ của nguồn sáng này là 

A. 0,5 W.    

B. 5 W.      

C. 0,43 W.   

D. 0,75 W.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Chọn D.

    Ta có:

    • \(P=\frac{nhc}{\lambda }=\frac{\left( 1,{{51.10}^{18}} \right).\left( 6,{{625.10}^{-34}} \right).\left( {{3.10}^{8}} \right)}{\left( 0,{{4.10}^{-6}} \right)}\approx 0,75\)W.
      bởi Ho Ngoc Ha 11/07/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON