YOMEDIA
ZUNIA12

Một chất điểm khối lượng đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Ở thời điểm t bất kì li độ của hai dao động thành phần luôn thõa mãn \(16{\rm{x}}_1^2 + 9{\rm{x}}_2^2 = 25\) (x1, x2 tính bằng cm). Biết lực phục hồi cực đại tác dụng lên chất điểm trong quá trình dao động là \({F_{ma{\rm{x}}}} = 0,4N\) . Tần số góc của đao động có giá trị là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Từ giả thuyết

   

  Hai dao động này vuông pha với các biên độ thành phần \({A_1} = 0,8cm\) ,  \({A_2} = 0,6cm\)

  Biên độ dao động tổng hợp \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2} = \sqrt {1,{{25}^2} + {{\left( {\frac{5}{3}} \right)}^2}} = \frac{{25}}{{12}}\) cm

  Mặc khác \({F_{ma{\rm{x}}}} = m{\omega ^2}A \Rightarrow \omega = \sqrt {\frac{{{F_{ma{\rm{x}}}}}}{{mA}}} = \sqrt {\frac{{0,4}}{{{{300.10}^{ – 3}}.\frac{{25}}{{12}}{{.10}^{ – 2}}}}} = 8\)  rad/s

    bởi Van Dung 11/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF