YOMEDIA
NONE

Công suất của một nguồn sáng là P = 2,5 W. Biết nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc đơn sắc có bước sóng λ = 0,3 µm. Cho hằng số Plăng 6,625.10−34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s. Số phôtôn phát ra từ nguồn sáng trong một phút là?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Số phôtôn phát ra từ nguồn sáng trong 1 giây: \(N=\frac{P}{\varepsilon }=\frac{P}{hf}=\frac{P\lambda }{hc}=\frac{2,5.0,{{3.10}^{-6}}}{19,{{875.10}^{-26}}}\approx 3,{{37.10}^{8}}\)

    Số phôtôn phát ra từ nguồn sáng trong 1 phút: \(60.N=60.3,{{77.10}^{18}}\approx 2,{{26.10}^{20}}\Rightarrow \) 

      bởi ngọc trang 17/05/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON