RANDOM
VIDEO

Cho đoạn mạch như hình vẽ:

 f = 50 Hz; L= \(\frac{{\rm{1}}}{{{\rm{2\pi }}}}\) H thì \({{\rm{U}}_{{\rm{MB}}}}\) trễ pha 900 so với \({{\rm{U}}_{{\rm{AB}}}}\) và \({{\rm{U}}_{{\rm{MN}}}}\)  trễ pha 1350 so với  \({{\rm{U}}_{{\rm{AB}}}}\). Tính điện trở R?

A. R = 50 W                                   

B.  \({\rm{R}} = {\rm{100}}\sqrt 2 {\rm{ }}\Omega \)        

C. R = 100 W                                 

D. \({\rm{R}} = {\rm{80}}\sqrt 2 {\rm{ }}\Omega \)            

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 •  

  Hướng dẫn:

  Ta có: ZL= Lw = \(\frac{{\rm{1}}}{{{\rm{2\pi }}}}\) .100p = 50Ω . Do  \({{\rm{U}}_{{\rm{MB}}}}\) trễ pha 900 so với \({{\rm{U}}_{{\rm{AB}}}}\)  nên ta có: .

  \(\begin{array}{l} \tan {{\rm{\varphi }}_{{\rm{MB}}}} = - \frac{{\rm{1}}}{{\tan {{\rm{\varphi }}_{{\rm{AB}}}}}}\\ \Leftrightarrow \tan {{\rm{\varphi }}_{{\rm{MB}}}}\tan {{\rm{\varphi }}_{{\rm{AB}}}} = - 1\\ Hay\,\,\,:\frac{{ - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}}}{{\rm{R}}} = - \frac{{\rm{1}}}{{\frac{{{{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}}}{{\rm{R}}}}} = - \frac{{\rm{R}}}{{{{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}}}\\ \Rightarrow {{\rm{R}}^2} = {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}\left( {{{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}} \right)\,\,(1) \end{array}\)

  Mặt khác  \({{\rm{U}}_{{\rm{MN}}}}\)  trễ pha 1350 so với  \({{\rm{U}}_{{\rm{AB}}}}\) nên:

  \(\begin{array}{l} {{\rm{\varphi }}_{{\rm{MN}}}} - {{\rm{\varphi }}_{{\rm{AB}}}} = - {135^0}\\ \Rightarrow {{\rm{\varphi }}_{{\rm{AB}}}} = {{\rm{\varphi }}_{{\rm{MN}}}} + {135^0}\\ = - {90^0} + {135^0} = {45^0}\\ \to \tan {{\rm{\varphi }}_{{\rm{AB}}}} = \frac{{{{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}}}{{\rm{R}}} = 1\\ \Rightarrow {{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}} = {\rm{R}}\,\,{\rm{(2)}}\\ {\rm{(1) + (2)}} \to {{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}} = {{\rm{Z}}_{\rm{C}}}\\ \Rightarrow {{\rm{Z}}_{\rm{C}}} = \frac{{{{\rm{Z}}_{\rm{L}}}}}{2} = \frac{{100}}{2} = 50\Omega \\ {\rm{(2)}} \Leftrightarrow {\rm{R}} = {{\rm{Z}}_{\rm{L}}} - {{\rm{Z}}_{\rm{C}}} = 100 - 50 = 50\Omega \end{array}\)

   

  Chọn C

    bởi Hoang Viet 29/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)