YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 2 phương trình lần lượt \({x_1} = {A_1}\cos \left( {\omega t – \frac{\pi }{6}} \right)\) cm và \({x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t – \pi } \right)\) cm. Phương trình dao động tổng hợp là \(x = 9\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì biên độ A1 gần nhất với giá trị nào sau đây?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • + Biên độ dao động tổng hợp được xác định bởi

   \({A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi \Leftrightarrow {9^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \left( { – \frac{{5\pi }}{6}} \right)\)  (1)

  + Đạo hàm hai vế theo biến A1 ta thu được

  \(0 = 2{{\rm{A}}_1} + 2{{\rm{A}}_2}{A’_2} + 2{{\rm{A}}_2}\cos \left( { – \frac{{5\pi }}{6}} \right) + 2{{\rm{A}}_1}\cos \left( { – \frac{{5\pi }}{6}} \right){A’_2}\)

  + A2 đại cực đại tại   \({A’_2} = 0 \Leftrightarrow {A_2} = – \frac{{{A_1}}}{{\cos \left( { – \frac{{5\pi }}{6}} \right)}} = \frac{{2{{\rm{A}}_1}}}{{\sqrt 3 }}\)

  Thay kết quả trên vào (1), ta được

  \({9^2} = A_1^2 + {\left( {\frac{{2{{\rm{A}}_1}}}{{\sqrt 3 }}} \right)^2} + 2{A_1}\frac{{2{{\rm{A}}_1}}}{{\sqrt 3 }}\cos \left( { – \frac{{5\pi }}{6}} \right) \Rightarrow {A_1} = 9\sqrt 3 cm\)

    bởi May May 11/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON