ADMICRO
VIDEO

Bắn hạt α vào hạt nhân nguyên tử nhôm đang đứng yên gấy ra phản ứng: \(_2^4He + _{13}^{27}Al \to _{15}^{30}P + _0^1n\).

Biết phản ứng thu năng lượng là 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay ra với cùng vận tốc và phản ứng không kèm bức xạ γ. Lấy khối lượng của các hạt tính theo đon vị u có giá trị bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α là:

A. 2,70 MeV                 

B. 3,10 MeV                

C. 1,35 MeV    

D. 1,55 MeV

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Định luật bào toàn động lượng:  

  \(\begin{array}{l}
  {\overrightarrow p _\alpha } = {\overrightarrow p _p} + {\overrightarrow p _n}\\
  p_\alpha ^2 = p_p^2 + p_n^2 + 2{p_\alpha }{p_n}\\
   \Leftrightarrow {m_\alpha }{W_\alpha } = {m_p}{W_p} + {m_n}{W_n} + 2\sqrt {{m_p}{W_p}{m_n}{W_n}} \\
   \Leftrightarrow 4{W_\alpha } = 30{W_p} + {W_n} + 2\sqrt {30{W_p}.{W_n}} \\
  \frac{{{W_p}}}{{{W_n}}} = \frac{{{m_p}}}{{{m_n}}} = 30 \Rightarrow {W_p} = 30{W_n}\\
  4{W_\alpha } = {30^2}{W_n} + {W_n} + 2\sqrt {{{30}^2}{W_n}{W_n}} \\
   \Rightarrow 4{W_\alpha } = 961{W_n} \Rightarrow 4{W_\alpha } - 961{W_n} = 0
  \end{array}\)

  + Phản ứng thu năng lượng nên:

  \(\begin{array}{l}
  {W_p} + {W_n} - {W_\alpha } =  - 2,7 \Leftrightarrow {W_\alpha } - 31{W_n} = 2,7\\
  {W_\alpha } = 3,1MeV
  \end{array}\)

  => Chọn B.

    bởi Minh Hanh 27/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON