Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B ?

bởi Allen Walker 03/02/2019

Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60 km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

Câu trả lời (2)

 • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe

  Vecto vAD: vận tốc của xe A đối với đất

  Vecto vBD: vận tốc của xe B đối với đất

  Vecto vBA: vận tốc của xe B đối với xe A

  Vận tốc của xe A đối với xe B

  Theo công thức cộng vận tốc: vAB = vAD + vDB hay vAB = vAD - vBD

  Do hai xe chuyển động cùng chiều nên: vAB = 40 – 60 = -20(km/h) → hướng ngược chiều dương.

  ⇒ VBA = 20(km/h) và vBA hướng theo chiều dương.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Chọn vật 3 là đất, vật 2 là oto A, vật 1 là ô tô B.

  Áp dụng công thức cộng vận tốc, vận tốc của B so với A là:

  Do hai xe chạy cùng chiều, nên chiếu các vecto vận tốc lên phương chuyển động.

  v12 = v13 – v23 = 60 – 40 = 20 km/h.

  bởi Võ Hồng Phúc 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan