YOMEDIA

Trong dưới đồ thị nào mô tả chuyển động đều, chuyển động nhanh dần, chuyển động chậm dần ?

Trong dưới đồ thị nào mô tả chuyển động đều, chuyển động nhanh dần, chuyển động chậm dần ?

v t ( 1 ) v t ( 2 ) v t ( 3 )


Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (20)

 
 
 
 • -Đồ thị (1) : Chuyển động nhanh dần 

  -Đồ thị (2) : Chuyển động đều 

  -Đồ thị (3) : Chuyển động chậm dần.

    bởi Lê Văn Dũng 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.

  Lề trang là lề của toàn bộ trang, còn lề đoạn thì chỉ của 1 đoạn thôi
  trong 1 trang có nhiều đoạn, nên mỗi đoạn bạn có thể chọn 1 khoảng lề đoạn thích hợp.
    bởi Hương Lan 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mấy bữa trước có mấy anh chị giỏi Hóa lém hỏi mấy anh chị ấy đi nhưng mà đi đâu mất tiêu rồi

    bởi Ngô Anh Tú 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khi nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 0 độ C

    bởi Nguyễn An 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khi nhiệt độ thay đổi, các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác

  vd: khi nhiệt độ cao thì cục đá lạnh ( thể rắn ) tan thành ( chuyển sang ) nước ( thể lỏng )

  khi nhiệt độ thấp thì nước ( thể lỏng ) chuyển sang đá lạnh ( thể rắn )......

    bởi Manucians Bảo 03/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khi đun nóng khối lượng riêng của chất lỏng giảm

  -Vì chất lỏng nở ra khi nóng lên và công thức tính khối lượng riêng:D=m/v

  -Khi đun nóng lượng chất lỏng,chất lỏng nở ra,thể tích(v)tăng,còn khối lượng(m) không đổi nên khối lượng riêng (D) giảm

  Đúng đấy bạn!Nếu đúng cho mình 1like nghe!haha

    bởi Nguyễn Anh 06/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nước có 3 thể :

  -thể lỏng 

  -thể khí

  -thể rắn

  *Sự chuyển thể của nước:

   lỏng            \(\underrightarrow{bay.hơi}\)    khí           \(\underrightarrow{ngưng.tụ}\)        lỏng

  lỏng         \(\underrightarrow{đông.đặc}\)         rắn        \(\underrightarrow{nóng.chảy}\)          lỏng

   

    bởi Trần Tiên 09/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  Vì mùa hè thời tiết nóng nhiệt độ cao, tháp được làm từ sắt mà sắt nở ra khi nhiệt độ cao =>vào mùa hè tháp có thể cao lên 10 cm

    bởi Nguyen Trong 12/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt

  - Khối lượng của nước trong bình là:

  \(m_1=V_1.D_1=\)\(\left(\pi.R^2_1.R_2-\frac{1}{2}.\frac{3}{4}\pi R^3_2\right)\)\(.D_1\approx10,467\left(kg\right)\) 

  - Khối lượng của quả cầu là: \(m_2=V_2.D_2=\frac{4}{3}\pi R^3_2.D_2\)\(=11,304\left(kg\right)\)

  - Phương trình cân bằng nhiệt: \(c_1m_1\left(t-t_1\right)=c_2m_2\left(t_2-t\right)\)

   Suy ra : \(t=\frac{c_1m_1t_1+c_2m_2t_2}{c_1m_1+c_2m_2}\)\(=23,7^oC\)

  - Thể tích của dầu và nước bằng nhau nên khối lượng của dầu là:

  \(m_3=\frac{m_1D_3}{D_1}=8,37\left(kg\right)\) 

  - Tương tự như trên, nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt là:

  \(t_x=\frac{c_1m_1t_1+c_2m_2t_2+c_3m_3t_3}{c_1m_1+c_2m_2+c_3m_3}\)\(\approx21^oC\) 

  - Áp lực của quả cầu lên đáy bình là:

  \(F=P_2-FA=10.m_2-\frac{1}{2}.\frac{4}{3}\pi R^3_2\)\(\left(D_1+D_3\right).10\approx75,4\left(N\right)\)

    bởi Hoàng Tuyết Ngọc 16/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi khoảng cách giữa hai bến sông là S = AB, giả sử nước chảy từ A đến B với vận tốc u ( u < 3km/h )

  - Thời gian thuyền chuyển động từ A đến B là: t1 = \(\frac{S}{v_1+u}\)

  - Thời gian chuyển động của ca nô là: t2 = \(\frac{2S}{v_2-u}+\frac{2S}{v_2+u}\)

  Theo bài ra: t1 = t2 \(\Leftrightarrow\frac{S}{v_1+u}=\frac{2S}{v_2-u}+\frac{2S}{v_2+u}\) 

  Hay: \(\frac{1}{v_1+u}=\frac{2}{v_2-u}+\frac{2}{v_2+u}\Rightarrow\)\(u^2+4v_2u+4v_1v_2-v^2_2=0\)      \(\left(1\right)\)

  Giải phương trình (1) ta được: \(u\approx\text{ - 0,506 km/h }\)

  Vậy nước sông chảy theo hướng BA với vận tốc gần bằng 0,506 km/h

    bởi Huỳnh Ni 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • V1=5lít=>m1=5kg 
  V2=1lít=>m2=1kg 
  Gọi: 
  t1:nhiệt độ ban đầu của b1 
  t2:nhiệt độ ban đầu của b2 
  t'1:nhệt độ cân bằng của b1 
  t'2:nhiệt độ cân bằng của b2 
  m:lượng nước rót wa lại 
  Theo ptcbn: 
  nhlg toa ra của m nước 80*C rót từ b1wa b2=nhlg thu vào của b2 
  Q1=Q2 
  m.c.(t1-t'2)=m2.c.(t'2-t2) 
  m.(t1-t'2)=m2.(t'2-t2) 
  m.(60-t'2)=1(t'2-20) (1) 
  60m-mt'2=t'2-20 (2) 
  Theo ptcbn: 
  nhlg tỏa ra của fần nước còn lại trong b1=nhlg thu vao của m nước có nhiệt độ là t'2 rót từ b2 wa b1 
  Q'1=Q'2 
  (m1-m).c.(t1-t'1)=m.c.(t'1-t'2) 
  (m1-m).(t1-t'1)=m.(t'1-t'2) 
  (5-m).(60-59)=m.(59-t'2) 
  5-m=59m-mt'2 
  60m-mt'2=5 (3) 
  Từ (2) và (3) 
  =>t'2-20=5 
  =>t'2=25 
  Thế t'2=25 vào (1) 
  (1)<=>m.(60-25)=1.(25-20) 
  35m=5 
  =>m=5/35=1/7=0,143 kg 
  Vậy lượng nước rót wa rót lại gần bằng 0,143 kg

    bởi Việt Nguyễn 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. Công mà khí thực hiện: \(A=p(V_2-V_1)=3.10^5.(0,01-0,008)=600(J)\)

  b. Biến thiên nội năng của khí: \(\Delta U = A+Q=-600+1000=400(J)\)

    bởi Thảo Hương 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nếu hai vật rơi tự do từ cùng một độ cao thì thế năng và động năng bằng nhau.

  Theo giả thiết như vậy, thì thế năng và động năng của 2 vật khác nhau trong trường hợp độ cao khác nhau.

    bởi Nguyễn Tuấn 13/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. Đ/luật: Không 1 máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

  Khi sử dụng 1 rr động, ta được lợi 2 lần về lực và thiệt 2 lần về đường đi.

  b. Tóm tắt:

  s = 30km = 30000m

  t = 40' = 2400 s

  \(F_c=100N\)

  A = ?; P (hoa) = ?

  Giải: 

  Vì xe chuyển động đều nên lực cản bằng lực kéo xe: F = \(F_c=100N\)

  Công của động cơ xe là:

  A = F . s = 100 . 30000 = 3000000 (J) 

  Công suất của động cơ xe là:

  P (hoa) = A / t = 3000000 / 2400 = 1250 (W)

    bởi Nguyễn Trung Nghĩa 20/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Vì P1>P2=>R1<R2

  b)  R1= U ***1^2/P ***1=110^2/ 75= 484/3 (ôm)

       R2 = U ***2^2/P ***2= 110^2/25= 484 (ôm)

  Khi mắc Đ1 nt Đ2 => R tđ = R1 + R2 = 484/3  + 484= 1936/3 (ôm)

  => I mạch= I1 = I2 = U mạch / R tđ = 220: 1936/3= 15/44 (A) 

  => P1= I1.R1^2= 15/44 . 484/3= 55 (W)

       P2= I2. R2^2= 15/44 . 484= 165 (W)

   Vì P1<P2 => Đèn 2 sáng hơn Đèn 1

  c) Ta có Rb nt (Đ1//Đ2)

  Ub= U mạch - U12= 220-110=110 (V)

  Để 2 đèn sáng bthg thì Usd=U ***=> P sd= P *** 

  Ta có: I ***1= P ***1/ U ***1 = 75/110 = 15/22 (A) 

                  I ***2= P ***2/ U ***2 = 25/110= 5/22 (A) 

  => I mạch = I b = I1 + I2= 15/22 + 5/22 = 10/11 (A)

  Do đó Rb= Ub  /  Ib  = 110: 10/11 = 121 (ôm)

  +) Vì 2 đèn sáng bình thường => P sd= P *** 

  => P1= 75 W

        P2= 25 W

  => Đèn 1 sáng hơn Đèn 2

    bởi Rồng Con 27/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta làm đường bê tông không đổ liền thành một dải mà đổ thành các tấm tách biệt với nhau bằng những khe hở để trống vì khi nóng lên bê tông nở ra, nếu không để khe hở, bê tông ngăn cản sinh ra lực rất lớn sẽ làm nứt đường

    bởi Robert Trần 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi ô tô chạm vào điện cao thế thì điện sẽ phóng qua ô tô làm cho nhiệt độ ô tô tăng lên, nhiệt độ không khí trong bánh xe tăng mạnh, gây áp lực làm nổ lốp xe.

    bởi Nguyễn Viên 14/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vì khi đông đặc, nước sẽ đi từ 4 độ C xuống 0 độ C (mà nước lại co lại nhiều nhất ở 4 độ C) nên thể tích nước sẽ tăng, cùng lúc đó thể tích trai sẽ giảm do ự co lại vì nhiệt => Chai sẽ bị vỡ.

  Chúc bạn học tốt!hihi

    bởi phạm văn tuyên 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cô  vật lí bày mình nè:

  vì tôn là chất rắn nên chịu sự nở vì nhiệt. khi thời tiết thay đổi thì tấm tôn sẽ nở ra hoặc co lại vào đúng chỗ lượn sóng  này nên không ảnh hưởng đến vai trò của nó. vì vậy các tấm tôn lợp lại có dạng hình sóng.

    bởi Tàn Dư Tuyệt Vọng 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)