AMBIENT

Tính vận tốc của B ngồi trên một toa tàu khác chuyển động với vận tốc 10 km/h đối với A ?

bởi Allen Walker 03/02/2019

A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15 km/h đang rời ga. B ngồi trên một toa tàu khác chuyển động với vận tốc 10 km/h đang vào ga. Hai đường tàu song song với nhau. Tính vận tốc của B đối với A.

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu A

  Vecto vBD: vận tốc của tàu B đối với đất, Vecto vBD ngược chiều dương nên vBD = -10 km/h

  Vecto vAD: vận tốc của tàu A đối với đất, Vecto vAD theo chiều dương nên vAD = 15 km/h

  Vecto vBA: vận tốc của tàu B đối với tàu A

  Theo công thức cộng vận tốc: vBA = vBD + vDA = vBD - vAD

  → vBA = vBD - vAD = -10 - 15 = -25 (km/h)

  Chứng tỏ vận tốc của tàu B so với tàu A có độ lớn 25km/h và ngược chiều so với chiều chuyển động của tàu A.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu A

   

  Vecto vBD: vận tốc của tàu B đối với đất, Vecto vBD ngược chiều dương nên vBD = -10 km/h

  Vecto vAD: vận tốc của tàu A đối với đất, Vecto vAD theo chiều dương nên vAD = 15 km/h

  Vecto vBA: vận tốc của tàu B đối với tàu A

  Theo công thức cộng vận tốc: vBA = vBD + vDA = vBD - vAD

  → vBA = vBD - vAD = -10 - 15 = -25 (km/h)

  Chứng tỏ vận tốc của tàu B so với tàu A có độ lớn 25km/h và ngược chiều so với chiều chuyển động của tàu A.

  bởi Võ Hồng Phúc 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA