AMBIENT

Tìm vận tốc của xe trượt tuyết sau khi chuyển động 1 phút ?

bởi Nguyễn Lê Tín 15/10/2018

Một người đứng trên xa trượt tuyết chuyển động theo phương nằm ngang,cứ sau mỗi khoảng thời gian 5s anh ta lại đẩy xuống tuyết nhờ gậy một cái với động lượng theo phương ngang về phía sau bằng 150kgm/s.Tìm vận tốc của xe sau khi chuyển động 1 phút.Biết rằng khối lượng của người và xe là 100kg,hệ số ma sát giữa xe vá mặt tuyết là 0,01.lấy g=10m/s^2.Nếu sau đó người ấy không đẩy nữa thì xe sẽ dừng lại bao lâu sau khi không đẩy?

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • Áp dụng định luật II Niuton:

  \(\overrightarrow{Fms}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{F}\)= ma

  Chiếu lên Oy N=P=mg

  Chiếu lên Ox:  -Fms+F=ma

                        -k.m.g+F=ma

                     \(\Rightarrow a=\frac{F-kmg}{m}\)

  Ta có F.\(\Delta\)t=150

  ⇒⇒F=30N

  ⇒⇒a=0,2m/s^2

  Vận tốc của xe sau khi chuyển động một phút là:

  v=at=12m/s

  Áp dụng định luật II niuton sau khi người đó không đẩy:

  Ta có :-Fms=ma

  \(\Rightarrow\)-k.m.g=ma

  \(\Rightarrow\)a=-kg=-0,1m/s^2

  Áp dụng công thức Vt=v+at

  \(\Rightarrow t=\frac{Vt-v}{a}=\frac{0-12}{-0,1}=120s\)

  Vậy vận tốc của xe sau khi c/đ 1 phút là 6m/s

  Xe sẽ dừng lại sau 120s

  bởi Đinh thị Thúy 15/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Áp dụng định luật II Niuton ta có:

  \(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{Fms}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}\) = ma

  Chiếu lên Oy:N=P=mg

  Chiếu lên Ox: -Fms+F=ma

  \(\Rightarrow a=\frac{F-Fms}{m}=\frac{F-kmg}{m}\)

  Ta có F.\(\Delta\)t=60

            F=60/3=20N

    \(\Rightarrow\)a=0,15m/s^2

  \(\Rightarrow\)v=at=0,15.30=4,5m/s

  bởi Nguyen Truong Giang 16/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>