Khi dựng ống thẳng đứng thì cột thủy ngân dịch chuyển xuống dưới một đoạn bao nhiêu?

bởi Đỗ Khánh Linh 01/03/2019

Các tìm kiếm liên quan đến một ống thủy tinh tiết diện nhỏ có chiều dài l = 1m, hai đầu kín chứa không khí. Bên trong ống có cột thủy ngân nằm ngang dài d = 20cm ngăn không khí hai đầu ống. Lúc ống nằm ngang thể tích không khí hai đầu ống bằng nhau và có áp suất p0 = 50cmHg. Hỏi khi dựng ống thẳng đứng thì cột thủy ngân dịch chuyển xuống dưới một đoạn bao nhiêu? Tính áp suất ở phần trên và phần dưới của ống

 

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bảo Lộc

  Cho e hỏi đường đẳng nhiệt có đồ thị đường thẳng k ạ

 • Long lanh

  1. một xilanh chứa 150cm3 khí ở 2.105 . pit tông nén khí trong xilanh xuống còn 100cm3 . nếu coi nhệt độ không đổi thì áp suất trong xialnh bao nhiêu ?

  2. một khối khí lí tưởng xác định cso áp suất 1atm được làm tăng áp suất lên 4atm ở một độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng là 3 lít . thể tích ban đầu của khí là bao nhiêu ?

  3. nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng tawngg 2.105 pa thì thể tích biến đổi 3 lít . nếu áp suất của lượng khí đó tăng 5.105 pa thì thể tích biến đổi 5 lít . biến nhiện độ không đổi , áp suất và thể tích của khí là bao nhiểu ?

  4. nến khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần ?

  5. nến khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng ▲p +50 kpa

  áp suất ban đầu của khí khí đó là bhao nhiêu ?

  6. nến đẳng nhiệt một khí xác định từ 12 lít đén 3 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần ?

  7. một bình có thể tích 5,6 lít chứa 0,5 mol khí ở 0°C , áp suất trong bình là bao nhiêu ?

  8. nến đẳng nhiệt một khối khí lý tưởng từ thể tích 12 lít xuống còn 3 lít . áp suất của khối khí này đổi như thế nào ?

  9. trong quá trình đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng , thể tích của khối khí giảm đi 2 lít thì áp suất cảu nó tăng lên 1,2 lần . thể tích ban đầu của khối khí là bao nhiêu ?

  10. trong quá trình dãn nở đẳng nhiệt của khối khí lý tưởng , thể tích của khối khí thay đổi 1,5 lần thì áp suất của nó thay đổi 2 atm . áp suất ban đầu của khối khí là bao nhiêu ?

  11. trong quá trình nến khí đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng ,áp suất của khối khí thay đổi 1,25 lần

  thì thể tích cuarnos thay đổi 4 lít . thể tích ban đầu của khối khí bằng bao nhiêu ?

  12. trong quá trình dãn nở đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng thể tích của khối khí thay đổi 3 lít thì áp suất của nó thau đổi 1,2 lần . áp suất ban đầu của khối khí là ba nhiêu ?

  13. trong quá trình nén đẳng nhiệt của một khối lý tưởng , áp suất của khối khí thay đổi 3 atm thì thể tích của nó thay đổi 1,2 lần . áp suất ban đầu của khối khí bằng bao nhiểu ?

 • Nguyễn Minh Hải

  1 lượng khí ở 18 độ C có thể tích= 1m^3 và áp suất 1atm. người ta nén đẳng nhiệt với áp suất 3,5 atm. tính V bị nén

 • May May

  1.một lượng khí có thể tích 20 cm3, áp suất 1 atm, nhiệt độ 27 độ C thực hiện 2 quá trình biến đổi:

  quá trình1: đẳng nhiệt thể tích tăng gấp đôi

  quá trình 2:đẳng áp nhiệt độ cuối cùng là 174độ c

  a.Tính áp suất sau quá trình đẳng nhiệt

  b .tính thể tích sau quá trình đẳng áp

  C.vẽ đường biểu diễn quá trình biến đổi Trong hệ tọa độ pOT,VOT,POV?

 • Kim Ngan

  Một bình đựng khí có dung tích 6.10-3 m3 ở áp suất 2,75.106 Pa.

  Người ta dùng khí trong bình để thổi các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích 3,3.10-3 m3 và khí trong bóng có áp suất 1,1.10-3 Pa. Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là bao nhiêu ?

 • Nguyễn Ngọc

   

  1. Cho đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của 1 lượng khí lý tưởng xác định như hình vẽ. Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi trạng thái của chất khí nói trên trong tọa độ ( V, T ).

  2. Trước khi nén, hỗn hợp khí lý tưởng trong xi lanh của 1 động cơ có áp suất 1 atm, nhiệt độ 50°C. Sau khi nén thể tích giảm 5 lần, áp suất là 10 atm. Tìm nhiệt độ của khí sau khi nén.