Hợp lực của 2 lực F1=30N , F2=60N là lực ?

bởi moo boo 06/12/2018

hợp lực của 2 lực F1=30N F2=60N là lực có thể:

A.vuông góc với F1

B.vuông góc với F2

C.nhỏ hơn 20N

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn