YOMEDIA
UREKA

Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, có đồ thị tọa độ theo thời gian như hình vẽ. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động trên. Vận tốc của chất điểm khi qua li độ \(x=6\sqrt{3}cm\) có độ lớn?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \(\cos \alpha =\frac{{{x}_{01}}}{{{A}_{1}}}=\frac{2}{4}\Rightarrow \alpha =\frac{\pi }{3}\Rightarrow \Delta {{\varphi }_{1}}=\frac{\pi }{2}+\alpha =\frac{5\pi }{6}\Rightarrow \omega =\frac{\Delta {{\varphi }_{1}}}{\Delta t}=10\pi rad/s;{{\varphi }_{1}}={{\varphi }_{2}}=\alpha =\frac{\pi }{3}\)

    \(A={{A}_{1}}+{{A}_{2}}=12cm;{{v}_{\max }}=\omega \sqrt{{{A}^{2}}-{{x}^{2}}}=60\pi cm/s\)

      bởi Duy Quang 21/04/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON