YOMEDIA
UREKA

Dùng một thước có ĐCNN là 1 mm và một đồng hồ đo thời gian có ĐCNN 0,01s để đo 5 lần thời gian chuyển động của chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin từ điểm A (vA = 0) đến điểm B (Hình 3.1). Ghi các giá trị vào Bảng 3.1 và trả lời các câu hỏi.

a) Nguyên nhân nào gây ra sự sai khác giữa các lần đo?

b) Tính sai số tuyệt đối của phép đo s, t và điền vào Bảng 3.1.

c) Viết kết quả đo:

s = …..; t = …..

d) Tính sai số tỉ đối:

\(\delta t = \frac{{\Delta t}}{{\overline t }}.100\%  = ...;\delta s = \frac{{\Delta s}}{{\overline s }}.100\%  = ...\)

\(\delta v = ...;\,\Delta v = ...\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bảng kết quả tham khảo:

  n

  s (m)

  Δs (m)

  t (s)

  Δt (s)

  1

  0,649

  0,0024

  3,49

  0.024

  2

  0,651

  0,0004

  3,51

  0,004

  3

  0,654

  0,0026

  3,54

  0,026

  4

  0,653

  0,0016

  3,53

  0,016

  5

  0,650

  0,0014

  3,50

  0,014

  Trung bình

  \(\overline s  = 0,6514\)

  \(\overline {\Delta s}  = 0,00168\)

  \(\overline t  = 3,514\)

  \(\overline {\Delta t}  = 0,0168\)

   a) Nguyên nhân gây ra sự sai khác giữa các lần đo là:

  - Do đặc điểm và cấu tạo của dụng cụ đo

  - Do điều kiện làm thí nghiệm chưa được chuẩn

  - Do thao tác khi đo

  b) Ta có:

  \(\overline {\Delta s}  = \frac{{\left| {\overline s  - {s_1}} \right| + \left| {\overline s  - {s_2}} \right| + ... + \left| {\overline s  - {s_5}} \right|}}{5} = 0,00168\)

  \(\overline {\Delta t}  = \frac{{\left| {\overline t  - {t_1}} \right| + \left| {\overline t  - {t_2}} \right| + ... + \left| {\overline t  - {t_5}} \right|}}{5} = 0,0168\)

  c) Viết kết quả đo:

  Ta có:

  \(\Delta s = \overline {\Delta s}  + \Delta {s_{dc}} = 0,00168 + \frac{{0,001}}{2} = 0,00218\)

  \(\Delta t = \overline {\Delta t}  + \Delta {t_{dc}} = 0,0168 + \frac{{0,01}}{2} = 0,0218\)

  Suy ra:

  \(s = \overline s  \pm \Delta s = 0,6514 \pm 0,00218\left( m \right)\)

  \(t = \overline t  \pm \Delta t = 3,514 \pm 0,0218\left( s \right)\)

  d) Tính sai số tỉ đối:

  \(\delta t = \frac{{\Delta t}}{{\overline t }}.100\%  = \frac{{0,0218}}{{3,514}}.100\%  = 0,620\)

  \(\delta s = \frac{{\Delta s}}{{\overline s }}.100\%  = \frac{{0,00218}}{{0,6514}}.100\%  = 0,335\)

  \(\delta v = \frac{{\Delta s}}{{\overline s }}.100\%  + \frac{{\Delta t}}{{\overline t }}.100\%  = 0,335 + 0,620 = 0,955\)

  \(\Delta v = \delta v.\overline v  = 0,955.\frac{{0,6514}}{{3,514}} = 0,177\left( {m/s} \right)\)

    bởi can tu 26/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF