YOMEDIA

Tính vận tóc canô khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước là 4km/h

bởi Trieu Tien 22/01/2019

1 cano chạy với vận tốc không đổi trên một khúc sông dài 30km. cả đi lẫn về hết 4 h. tính vận tóc cano khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước là 4km/h

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi vận tốc ca nô khi nước yên lặng là x ( Km/h) ( x> 4 )

  vận tốc khi ca nô đi ngược dòng là : x - 4 ( km/h )

  vận tốc khi ca nô đi xuôi dòng là : x + 4 ( Km/h)

  Thời gian khi ca nô đi ngược dòng là : \(\dfrac{30}{x-4}\) ( h)

  Thời gian khi ca nô đi xuôi dòng là : \(\dfrac{30}{x+4}\) ( h )

  Vì thời gian ca nô đi lẫn về hết 4 h nên ta có phương trình :

  \(\dfrac{30}{x-4}+\dfrac{30}{x+4}=4\)

  \(\Leftrightarrow30\left(x+4\right)+30\left(x-4\right)=4\left(x+4\right)\left(x-4\right)\)

  \(\Leftrightarrow30x+120+30x-120=4x^2-64\)

  \(\Leftrightarrow4x^2-60x-64=0\)

  bạn tính \(\Delta\) nha !!!

  => \(x_1=16\left(TM\right);x_2=-1\left(Loại\right)\)

  Vậy Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 16 km/h.

  bởi Ngô Ngọc Trâm Annh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA