Tìm x biết căn(x^2-6x+9)=10

bởi Nguyễn Lê Tín 22/01/2019

Tìm x:

√x^2-6x+9=10

Tất cả nằm trong căn! Kq= 10

Câu trả lời (2)

 • x^2 - 6x + 9 = 10

  => √ ( x-3)^2 =10
  => lx-3l = 10

  => 

  th1 :

  x-3 =10

  => x =13

  th2 :

  x-3 = -10

  => x = -7 

  bởi Lê Trần Khả Hân 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(\sqrt{x^2-6x+9}=10\)

  \(\Leftrightarrow\left|x-3\right|=10\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-3=10\\3-x=10\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=13\\x=-7\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(x=13\) hoặc \(x=-7\)

  bởi Nguyen Van Bien 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan