ON
YOMEDIA
VIDEO

Giải hệ phương trình x^2+y^2+xy=9, x+y+xy=3

giải hệ phương trình :

\(\begin{cases}x^2+y^2+xy=9\\x+y+xy=3\end{cases}\)

giải hộ mik với, mik bình phương pt 1 r mak cứ bị vô ng0

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Đặt \(\begin{cases}S=x+y\\P=xy\end{cases}\) hpt đầu trở thành:

  \(\begin{cases}S^2-P=9\\S+P=3\end{cases}\)\(\Leftrightarrow\begin{cases}S^2-P=9\\S=3-P\end{cases}\)

  \(\Leftrightarrow\left(P-3\right)^2-P=9\)\(\Leftrightarrow P^2-7P+9-9=0\)

  \(\Leftrightarrow P\left(P-7\right)=0\Leftrightarrow\)\(\left[\begin{array}{nghiempt}P=0\\P=7\end{array}\right.\)

  • Nếu \(P=0\Rightarrow S=3-P=3-0=3\)

  Suy ra hệ đầu tương đương \(\begin{cases}x+y=3\\xy=0\end{cases}\) \(\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\\y=0\end{cases}\) hoặc \(\begin{cases}x=0\\y=3\end{cases}\)

  • Nếu \(P=7\Rightarrow S=3-P=3-7=\left(-4\right)\)

  Suy ra hệ đầu tương đương \(\begin{cases}x+y=-4\\xy=7\end{cases}\) giải ra ta dc vô nghiệm

  Vậy hệ pt trên có nghiệm (x;y) thỏa mãn là (3;0) và (0;3)

   

    bởi Hoàng Thảo 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1