ADMICRO
VIDEO

Giải hệ phương trình sau: \( \left\{ \begin{array}{l} \sqrt 2 x - \sqrt 3 y = 0\\ x + \sqrt 3 y = \sqrt 2 \end{array} \right.\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có : \(\left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  - \sqrt {3y}  = 1 \hfill \cr  x + \sqrt {3y}  = \sqrt 2  \hfill \cr}  \right. \)

  \(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  - \sqrt {3y}  = 1 \hfill \cr  x =  - \sqrt {3y}  + \sqrt 2  \hfill \cr}  \right.\)

  \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  \sqrt 2 \left( { - \sqrt {3y}  + \sqrt 2 } \right) - \sqrt {3y}  = 1 \hfill \cr  x =  - \sqrt {3y}  + \sqrt 2  \hfill \cr}  \right. \)

  \(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = {{\sqrt 6  - \sqrt 3 } \over 3} \hfill \cr}  \right.\)

  Hệ có nghiệm duy nhất : \(\left( {1;{{\sqrt 6  - \sqrt 3 } \over 3}} \right).\)

    bởi Mai Đào 18/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON