ADMICRO
VIDEO

Chứng minh rằng a^3/a^2+b^2+b^3/b^2+c^2+c^3/c^2+a^2≥a+b+c/2

1. Cho 3 số thực a,b,c là 3 số thực dương.CMR:

\(\dfrac{a^3}{a^2+b^2}+\dfrac{b^3}{b^2+c^2}+\dfrac{c^3}{c^2+a^2}\ge\dfrac{a+b+c}{2}\)

2.Giải hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}3x^2+xz-yz+y^2=2\\y^2+xy-yz+x^2=0\\x^2-xy-yz-z^2=2\end{matrix}\right.\)

Ai giải giúp mik với.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Áp dụng BĐT Cauchy :

  \(\dfrac{ab^2}{a^2+b^2}\le\dfrac{ab^2}{2ab}=\dfrac{b}{2}\)\(\Leftrightarrow a-\dfrac{ab^2}{a^2+b^2}\ge a-\dfrac{b}{2}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{a^3}{a^2+b^2}\ge a-\dfrac{b}{2}\)

  Tương tự : \(\dfrac{b^3}{b^2+c^2}\ge b-\dfrac{c}{2}\) ; \(\dfrac{c^3}{c^2+a^2}\ge c-\dfrac{a}{2}\)

  Cộng ba BĐT lại theo vế theo vế

  \(\Rightarrow\dfrac{a^3}{a^2+b^2}+\dfrac{b^3}{b^2+c^2}+\dfrac{c^3}{c^2+a^2}\ge\left(a+b+c\right)-\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{a+b+c}{2}\)

    bởi Nguyễn Kyubi 12/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON