AMBIENT

Tính 15.12 – 3.5.10

bởi Midoriya Izuku 23/12/2018

Tính bằng hai cách:

a) 15.12 – 3.5.10

b) 45 – 9.(13 + 5)

c) 29.(19 - 13) – 19.(29 - 13)

ADSENSE

Câu trả lời (7)

 • Ta tính theo hai cách:

  Cách 1: Tính trực tiếp

  Cách 2: Ghép các số thích hợp rồi áp dụng các tính chất của phép cộng, trừ, nhân, chia.

  a)

  Cách 1: 15 . 12 – 3 . 5 . 10 = 180 – 150 = 30.

  Cách 2: 15 . 12 – 3 . 5 . 10 = 15 . 12 – 15 . 10 = 15 . (12 – 10) = 15 . 2 = 30

  b)

  Cách 1: 45 – 9 . (13 + 5) = 45 – 9 . 18 = 45 – 162 = –117.

  Cách 2: 45 – 9 . (13 + 5)

  = 9 . 5 – (9 . 13 + 9 . 5)

  = 9 . 5 – 9 . 13 + 9 . 15

  = –9 . 13 = –117.

  c)

  Cách 1: 29 . (19 – 13) – 19 . (29 – 13) = 29 . 6 – 19 . 16 = 174 – 304 = –130.

  Cách 2: 29 . (19 – 13) – 19 . (29 – 13)

  = 29 . 19 – 29 . 13 – (19 . 29 – 19 . 13)

  = 29 . 19 – 29 . 13 – 19 . 29 + 19 . 13

  = 19 . 13 – 29 . 13 = 13 . (19 – 29) = 13 . (–10) = –130

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a)15.12 - 3.5.10

  C1/ 15.12 - 3.5.10=180 - 150=30

  C2/ 15.12 - 3.5.10=15.12-15.10=15(12-10)=15.2=30

  b)45 - 9.(13+5)

  C1/45 - 9(13+5)=45 - 9.18=45 - 162=-117

  C2/45 - 9(13+5)=45 - (9.13+9.5)=45.1 - 117.45=45(1-117)=45.(-116)=-5220

  c)

  C1/ 29(19 - 13) - 19(29 - 13)=29.6 - 19.16=174 - 304= -130

  C2/ 29(19 - 13) - 19(29 - 13)=(29.19 - 29.13) - (19.29 - 19.13)=29.19 - 29.13 - 19.29 + 19.13

  =(29.19 - 19.29)-(29.13-19.13)=0 - [13.(29 - 19)]=0 - 130 = -130

  bởi Trần Duy Hải Hoàng 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tôi

  bởi Khúc Văn Đức 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)

  Cách 1: 15 . 12 – 3 . 5 . 10 = 180 – 150 = 30.

  Cách 2: 15 . 12 – 3 . 5 . 10 = 15 . 12 – 15 . 10 = 15 . (12 – 10) = 15 . 2 = 30

  b)

  Cách 1: 45 – 9 . (13 + 5) = 45 – 9 . 18 = 45 – 162 = –117.

  Cách 2: 45 – 9 . (13 + 5)

  = 9 . 5 – (9 . 13 + 9 . 5)

  = 9 . 5 – 9 . 13 + 9 . 15

  = –9 . 13 = –117.

  c)

  Cách 1: 29 . (19 – 13) – 19 . (29 – 13) = 29 . 6 – 19 . 16 = 174 – 304 = –130.

  Cách 2: 29 . (19 – 13) – 19 . (29 – 13)

  = 29 . 19 – 29 . 13 – (19 . 29 – 19 . 13)

  = 29 . 19 – 29 . 13 – 19 . 29 + 19 . 13

  = 19 . 13 – 29 . 13 = 13 . (19 – 29) = 13 . (–10) = –130

  bởi Nguyễn Đăng Gia Đạo 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)

  Cách 1: 15 . 12 – 3 . 5 . 10 = 180 – 150 = 30.

  Cách 2: 15 . 12 – 3 . 5 . 10 = 15 . 12 – 15 . 10 = 15 . (12 – 10) = 15 . 2 = 30

  b)

  Cách 1: 45 – 9 . (13 + 5) = 45 – 9 . 18 = 45 – 162 = –117.

  Cách 2: 45 – 9 . (13 + 5)

  = 9 . 5 – (9 . 13 + 9 . 5)

  = 9 . 5 – 9 . 13 + 9 . 15

  = –9 . 13 = –117.

  c)

  Cách 1: 29 . (19 – 13) – 19 . (29 – 13) = 29 . 6 – 19 . 16 = 174 – 304 = –130.

  Cách 2: 29 . (19 – 13) – 19 . (29 – 13)

  = 29 . 19 – 29 . 13 – (19 . 29 – 19 . 13)

  = 29 . 19 – 29 . 13 – 19 . 29 + 19 . 13

  = 19 . 13 – 29 . 13 = 13 . (19 – 29) = 13 . (–10) = –130

  bởi Nguyễn Đăng Gia Đạo 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)15.12-3.5.10=15.12-15.10                  Cách 2:15.12-3.5.10=180-150

                       =15.(12-10)                                                =30

                       =15.2

                       =30

   

  bởi Trần Hồng Nhung 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>