AMBIENT

Tìm x biết (3x + 2) - (x - 1) = 4(x +1)

bởi D Dra 08/07/2019

a) (3x + 2) - (x - 1) = 4(x +1)

Tìm x

RANDOM

Câu trả lời (12)

 • (3x+2) - (x-1) = 4.(x+1)

   3x+2  -  x+1  = 4x + 4

  (3x-x) + (2+1) = 4x + 4

    2x    +    3     = 4x + 4

    2x    -    4x     = 3  -  4

         -2x           = -1

           x            = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}

    

  bởi Vũ Nhược Ann 08/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • (3x + 2) - (x - 1) = 4(x +1)

  2x+1=4x+4

  2x=-3

  x=\frac{-3}{2}

  bởi Trần Thùy Linh 08/07/2019
  Like (6) Báo cáo sai phạm
 • (3x + 2) - (x - 1) = 4(x +1)

  2x+1=4x+4

  2x=-3

  x=\frac{-3}{2}

  bởi lê bá quang trung 08/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (3x+2) - (x-1) = 4.(x+1)

  3x+2 - x+1 = 4x + 4

  (3x-x) + (2+1) = 4x + 4

  2x + 3 = 4x + 4

  2x - 4x = 3 - 4

  -2x = -1

  x=1/2

  x = 1/2

  bởi Trần Thùy Linh 08/07/2019
  Like (4) Báo cáo sai phạm
 • Ta có:(3x+2)-(x-1)=4.(x+1)

      => 3x+2 - x+1= 4x + 4

      => 2x+3 = 4x + 4 

      => 2x-4x = 4-3 

      => -2x = 1

      => x = -1/2

  Vậy x=-1/2

  bởi Phạm Thị Mỹ Hạnh 09/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (3x+2)-(x-1)+=4(x+1)

  <=>3x+2-x+1=4x+4

  <=>(3x-x)+(2+1)=4x+4

  <=>2x+3=4x+4

  <=>2x-4x=-3+4

  <=>-2x=1

  =>x=1:-2

  bởi Lê Anh 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=\frac{1}{2}

  bởi Vua Ảo Tưởng 19/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (3x+2) - (x-1) = 4(x+1)

  3x+2 - x+1=4x+4

  2x+3-4=4x

  2x-1=4x

  x=-1/2

  bởi Tran Ba Truong Truong 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1/2

  bởi Nguyễn Đức Thuận 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-0.5

  bởi nghiêm tiến ngọc 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ⇔2x+3=4x+4

  ⇔2x=-1

  ⇔x=-0.5

  bởi Thắng Phạm 03/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-1/2

  bởi Mai Thanh Xuân 22/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>