Đố vui bài toán dãy tỉ số bằng nhau

bởi bach hao ngày 10/10/2017

Có 10 chiếc máy gặt, làm việc trong 10 giờ thì gặt xong lúa trên một cánh đồng có diện tích 10 hecta. Với với 25 máy gặt cùng loại, phải mất bao nhiêu giờ mới gặt xong lúa trên một cánh đồng có diện tích 25 hecta?

Câu trả lời (1)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan