ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x biết | x - 1 | = 25%

tìm x

| x - 1 | = 25%

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (23)

 
 
 
 • x-1=1/4 hoặcx-1=-1/4

    bởi Phan Công Trực 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • o

    bởi vũ đình phong 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • o

    bởi vũ đình phong 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • | x - 1 | = 25%

  | x  - 1 | = \frac{1}{4}

  | x - 1 | = \frac{1}{4}        hoặc | x - 1 | = -\frac{1}{4}

    x        = \frac{1}{4}-1 hoặc   x        = -\frac{1}{4}-1

    x        = -\frac{3}{4}     hoặc   x        = -\frac{5}{4}

  - Chúc bn học tốt -

  Nếu đc thì tick cho mk nhé !!! wink

    bởi Suzuki Shiyuira 20/04/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • x=-3/4 or -5/4

    bởi Nguyễn Phương Ngọc 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • /x-1/=0.25

  TH1: X-1=0.25                            TH2: X-1=-0.25 

             X=0.25 + 1                                 X=-0.25+1

             X=1.25                                       X=   0.75

   => X E { 1.25 ; 0.75 }

  Chúc bạn học tốt!!

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • X=5/4 hoặc x=3/4
    bởi Hường Đỗ 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • l x-1 l =25%

  l x-1 l = 1/4

  TH1: x-1 = 1/4                      TH2 x-1 = -1/4

          x = 1/4 +1                           x = -1/4 +1

          x =5/4                                 x = 3/4

    bởi Nguyễn Đình Khải 23/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • |x-1|=1/4

  x-1=1/4             x-1=-1/4

  x=5/4               x=3/4

    bởi Nguyễn Đức Toàn 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • | x - 1 | = 25 %

  | x - 1 | =\frac{25}{100}

  | x - 1 | = \frac{1}{4}

   

  => \begin{bmatrix} x - 1=\frac{1}{4} & & \\x - 1= \frac{-1}{4} & & \end{bmatrix}

  \begin{bmatrix} x=\frac{1}{4} + 1 & & \\x =\frac{-1}{4} + 1 & & \end{bmatrix}

  \begin{bmatrix} x=\frac{1}{4} + \frac{4}{4} & & \\x =\frac{-1}{4} + \frac{4}{4} & & \end{bmatrix}

  \begin{bmatrix} x=\frac{5}{4} & & \\x =\frac{3}{4} & & \end{bmatrix}

  Vậy x = { \frac{3}{4} ; \frac{5}{4}}

   

    bởi Vua Ảo Tưởng 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • th1: x-1=1/4

        x=1/4+1=5/4

  th2:x-1=-1/4

       x=-1/4+1=3/4

  vậy x=5/4 hoặc 3/4

    bởi hoàng hữu tuấn khanh 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • l x-1 l =25%

  l x-1 l = 1/4

  TH1: x-1 = 1/4

  TH2 x-1 = -1/4 x = 1/4 +1

  x = -1/4 +1 x =5/4 x = 3/4

    bởi Thu Huong 02/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x = 1,25

    bởi Trần Hữu Hoàng 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3/4 và 5/4

    bởi Ẩn danh 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3/4 hoặc 5/4

    bởi Hacker 247 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-3/4 hoặc x=-5/4 nhé

    bởi Chu Chu 02/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • |x - 1| = 25%

  => |x - 1| = 1/25

  => x - 1 = 1/25

  hoặc x - 1 = -1/25

  => x = 26/25 hoặc x = 24/25

    bởi Amu Hinamori 27/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • |x-1|=25%

  |x-1|=0.25

  x-1= 0.25 hoac -0.25

  x   =-0.75 hoac -0.25

    bởi Quy Hoang Nam Tran 07/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1