ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 13m 78cm + 26m 54cm =… m …cm

b) 9m 38cm - 6m 75cm = … cm

c) 5km 300m - 3km 458m = … m

d) 3km 608m + 2km 950m = ... km … m.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (26)

 
 
 
 • a) 13m 78cm + 26m 54cm = 40m 32cm

  b) 9m 38cm - 6m 75cm = 2m 63cm

  c) 5km 300m - 3km 458m = 1km 842m

  d) 3km 608m + 2km 950m = 6km 558m

    bởi minh dương 11/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a.40m 32cm

  b.2m 63cm

  c.1km 842m

  d.6km 558m

    bởi Phan Yuri 09/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a. 40m 32cm

  b. 2m 63cm

  c. 1km 842m

  d. 6km 558m

    bởi ➻❥ɦʉøηɠ ღρɦø☆ 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • â, 40m 32cm

  b, 2m 57cm

    bởi Tuyền Khúc 04/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) 13m 78cm + 26m 54cm =40 m 32cm

  b) 9m 38cm - 6m 75cm = 413  cm

  c) 5km 300m - 3km 458m = 20075,8 m

  d) 3km 608m + 2km 950m = 6 km 558 m.

    bởi Vua Ảo Tưởng 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a/ 13m 78cm + 26m 54cm  = 40m 32cm

  b/ 9m 38cm - 6m 75cm       = 2m 63cm

  c/ 5km 300m - 3km 458m   = 1km 842m

  d/ 3km 608m + 2km 950m  = 6km 558m

  Chúc các bạn học tốt!!!

    bởi Độ ta Không độ nàng 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 0

    bởi Đinh Ly 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 40m32cm

  2m63cm

   

    bởi Lê Việt Cường 31/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Viết số thích hợp vào chỗ chấm

  a) 13m 78cm + 26m 54cm =40 m 32cm

  b) 9m 38cm - 6m 75cm = 263 cm

  c) 5km 300m - 3km 458m = 1842 m

  d) 3km 608m + 2km 950m = 6 km 558 m.

    bởi Lê Thanh Ngọc 31/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a.40m 32cm

  b.2m 63cm

  c.1km 842m

  d.6km 558m

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a 40 m32cm

  b 2m63cm

  c 1km842m

  d 6km558m

    bởi Trịnh Đức Anh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • c. 1km 842m d. 6km 558m

    bởi Chu Chu 31/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) 13m 78cm + 26m 54cm = 40m 32cm

  b) 9m 38cm - 6m 75cm = 2m 63cm

  c) 5km 300m - 3km 458m = 1km 842m

  d) 3km 608m + 2km 950m = 6km 558m

    bởi Lê Nguyên 31/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)40m32cm

  b)263cm

  c)1482m

  d)6km558m

    bởi Nguyễn Hồng Thanh 27/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1