Đinh Ly's Profile

Đinh Ly

Đinh Ly

18/03/2002

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 172
Điểm 420
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (181)

Điểm thưởng gần đây (116)

  • Đinh Ly: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 giờ
  • Đinh Ly: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 giờ
  • Đinh Ly: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
  • Đinh Ly: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Đinh Ly: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Đinh Ly: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Đinh Ly: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Đinh Ly: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Đinh Ly: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Đinh Ly: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng