AMBIENT

Viết phương trình mặt cầu tâm (S) tâm I và tiếp xúc với (P):2x+2y-z+3=0

bởi Trai Nam 25/03/2018

trong không gian Oxyz  cho I(-2;1;30 và mặt phẳng (P) : 2x+ 2y-z+3 =0 viết phương trình mặt cầu tâm (S) tâm I và tiếp xúc với (P) 

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • trong không gian Oxyz  cho I(-2;1;3) và mặt phẳng (P) : 2x+ 2y-z+3 =0 viết phương trình mặt cầu tâm (S) tâm I và tiếp xúc với (P)

     

     đề em ghi sai 1 đoạn 

    bởi Trai Nam 25/03/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>