Tìm tọa độ điểm M trên delta sao cho MA^2+MB^2=28

bởi Vương Andrea 23/05/2018

ong không gian Oxyz cho hai điểm A(1;4;2),B(1;2;4)A(1;4;2),B(−1;2;4) và đường thẳng Δ:x11=y+21=z2Δ:x−1−1=y+21=z2. Tìm tọa điểm M trên ΔΔ sao cho: MA2+MB2=28MA2+MB2=28.

  • A. M(1;0;4)M(−1;0;4)
  • B. M(1;0;4)M(1;0;4)
  • C. M(1;0;4)M(−1;0;−4)
  • D. M(1;0;4)M(1;0;−4)

trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

Đáp án đúng: A

Phương trình tham số đường thẳng Δ:x=1ty=2+tz=2tM(1t;2+t;2t)Δ:{x=1−ty=−2+tz=2t⇒M(1−t;−2+t;2t)

Ta có: MA2+MB2=2812t248t+48=0t=2

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan