YOMEDIA
VIDEO

Bài 4.31 trang 210 sách bài tập Toán 12

Bài 4.31 (Sách bài tập trang 210)

Giải phương trình : 

                            \(8z^2-4z+1=0\)

trên tập số phức

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • đặc \(z=a+bi\) (\(a;b\in R\) ; \(i^2=-1\))

  ta có : \(8z^2-4z+1=0\Leftrightarrow8\left(a+bi\right)^2-4\left(a+bi\right)+1=0\)

  \(\Leftrightarrow8\left(a^2+2abi-b^2\right)-4\left(a+bi\right)+1=0\)

  \(\Leftrightarrow8a^2+16abi-8b^2-4a+4bi+1=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(8a^2-8b^2-4a+1\right)+\left(16ab+4b\right)i=0\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}8a^2-8b^2-4a+1=0\\16ab+4b=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}b=\dfrac{-1}{4}\\a=\dfrac{1}{4}\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}b=\dfrac{1}{4}\\a=\dfrac{1}{4}\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow z=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}i;z=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}i\)

  vậy ................................................................................................................................

    bởi Nguyễn Hồng 27/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1