YOMEDIA
VIDEO

Tính giá trị của biểu thức: \(P=(1+tan\alpha )cos(\frac{\pi}{4}-\alpha )\)

Hôm qua làm kiểm tra 1 tiết Toán, mình giải không biết đúng hay sai nữa!

Cho \(cos 2\alpha =-\frac{4}{5}\) với \(\frac{\pi}{2}< \alpha < \pi\). Tính giá trị của biểu thức: \(P=(1+tan\alpha )cos(\frac{\pi}{4}-\alpha )\)

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Do \(\frac{\pi}{2}< \alpha < \pi\) nên \(sin\alpha > 0,cos\alpha < 0\). Ta có 
  \(cos^2\alpha =\frac{1+cos2\alpha }{2}=\frac{1}{10}\Rightarrow cos\alpha =-\frac{1}{\sqrt{10}}\)
  \(sin^2\alpha =1-cos^2\alpha =\frac{9}{10}\Rightarrow sin\alpha =\frac{3}{\sqrt{10}}, tan\alpha =\frac{sin\alpha }{cos\alpha }=-3\)
  Khi đó: \(P=(1+tan\alpha ).\frac{1}{\sqrt{2}}(cos\alpha +sin\alpha )=(1-3).\frac{1}{\sqrt{2}}\left ( -\frac{1}{\sqrt{10}} +\frac{3}{\sqrt{10}}\right )=-\frac{2\sqrt{5}}{5}\)

    bởi hi hi 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1