RANDOM

Đặt \(f(z)=z^3-3z^2+z-1\) với z là số phức

bởi Lê Nhật Minh 06/02/2017

Đặt  \(f(z)=z^3-3z^2+z-1\) với z là số phức. Tính \(f(z_0)-f(\bar{z_0})\) biết \(z_0=1-2i\).

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có \(\bar{z_0}=1+2i\), khi đó
  \(f(z)-f(\bar{z_0})=(z_{0}^{3}-\bar{z}_{0}^{3})-(z_{0}^{2}-\bar{z}_{0}^{2})+(z_{0}-\bar{z}_{0})\)

  \(=(z_{0}-\bar{z}_{0})\left [z_{0}^2+z_{0}\bar{z}_{0}+\bar{z}_{0}^2-3(z_{0}+\bar{z}_{0})+1 \right ]\)

  \(=-4i\left [ (z_{0}-\bar{z}_{0})^2-z_{0}\bar{z}_{0}-3(z_{0}-\bar{z}_{0})+1 \right ]=-4i(4-\left |z_0 \right |^2-6+1)\)

  \(=-4i(4-5-6+1)=24i\)

  bởi Nguyễn Thanh Thảo 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>