Tìm lỗi và sửa lỗi trong câu sau

bởi Tử Mao 02/05/2019

Ba practicing playing the guitar in his room at the moment.

Câu trả lời (21)

 • practicing sai , doi thanh is practicing.

  bởi Park Roseanne 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Practicing =>is practicing
  bởi Bùi Hoàng Minh Anh 03/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Particing là chỗ sai

  Sửa lại là  is particing

  bởi Bích Trân 04/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thiếu to be (thì hiện tại tiếp diễn)practicing=>is practicing

   

  bởi Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 04/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thiếu to be (thì HTTD)

  praticing ->is  praticing

  bởi Linh Pulli 10/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • practicing->is practicing

  bởi Nguyễn Duy Khánh 10/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • practicing=>is practicing

  bởi Trịnh Đức Anh 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • practicing

  bởi Chu Xuân 15/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án:Practicing sửa thành is practicing
  bởi @%$ Đạo 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án:practicing thành is practicing
  bởi @%$ Đạo 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan