AMBIENT
UREKA

A. wanted B. washed C. worked D. stopped

1. A. wanted     B. washed     C. worked     D. stopped
2. A. watched     B. danced     C. walked     D. bored
3. A. frightened     B. amazed     C. disappointed     D. terrified
4. A. thread     B. beam     C. breath     D. stead
5. A. page     B. information     C. pavement     D. transport
6. A. thanksgiving     B. they     C. than     D. those
7. A. bread     B. great     C. instead     D.spread
8. A. combine     B. vocabulary     C.doubtful     D. boring
9. A. festival     B. end     C. elephant     D. perform
10. A. celebrate     B. candle     C. cake     D. racing

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (11)

 • 1.a

  2.c

  3.c

  4.b

  5.d

  6.a

  7.b

  8.c

  9.d

  10.b

    bởi Khá Bảnh 15/04/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • 1a           2c            3c                4b               5d                   6a                  7b                  8c                      9d                      10b

    bởi Bui Trung Kien 22/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1A

  2A

  3C

  4B

  5D

  6A

  7B

  8C

  9D

  10B

    bởi Yên Nguyệt Thư 24/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.A

  2.C

  3.C

  4.B

  5.D

  6.A

  7.B

  8.C

  9.D

  10.B

    bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 28/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1 a

  2 c

  3 c

  4 b

  5 d

  6 a

  7b

  8 c

  9 d

  10 b

    bởi Trịnh Đức Anh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1a

  2a

  3c

  4b

  5c

  6a

  7a

  8c

  9d

  10.b

    bởi Nguyễn Duy Khánh 10/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1a2c9d

    bởi nghiêm tiến ngọc 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.A 2.C 3.C 4.B 5.D 6.A 7.B 8.C 9.D 10.B

  tick mình

    bởi văn độ 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON