YOMEDIA

Khá Bảnh's Profile

Khá Bảnh

Khá Bảnh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 30
Điểm 120
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (60)

Điểm thưởng gần đây (50)

  • Khá Bảnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Khá Bảnh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Khá Bảnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 12 tháng
  • Khá Bảnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Khá Bảnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Khá Bảnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Khá Bảnh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Khá Bảnh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Khá Bảnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Khá Bảnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm