Bui Trung Kien's Profile

Bui Trung Kien

Bui Trung Kien

19/12/2006

Trường Phổ thông Newton

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 46
Điểm 205
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (51)

Điểm thưởng gần đây (57)

  • Bui Trung Kien: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Bui Trung Kien: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Bui Trung Kien: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Bui Trung Kien: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Bui Trung Kien: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Bui Trung Kien: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Bui Trung Kien: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Bui Trung Kien: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Bui Trung Kien: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Bui Trung Kien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng