YOMEDIA

Dịch: Đoạn văn ngắn

bởi What is my name? 07/06/2019

 

Dịch tiếp câu 1 đến 5 nha

ADSENSE

Câu trả lời (15)

 • 1.Vy và Duy là đậy sớm

  2.Phong là đang ăn

  3. Duy là bạn cuat Phong

  4.Duy sống gần Phong

  5.Phong đang mặc một bộ đồng phục

  bởi Vua Ảo Tưởng 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1tttt

  bởi Hai Gaming 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Vy và Duy đến sớm.

  2. Phong đang ăn.

  3. Duy là bạn của Phong.

  4. Duy ở gần Phong.

  5. Phong đang mặc đồng phục.

  bởi Thu Huong 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vy và Duy đều sớm.

  Phong đang ăn.

  Duy là bạn của Phong.

  Duy sống gần Phong.

  Phong mặc đồng phục.

  bởi Vũ Nhược Ann 08/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.Vy và Duy đến sớm.

  2.Phong đang ăn.

  3.Duy là bạn Phong.

  4.Duy sống ở gần Phong.

  5.Phong đang mặc đồng phục trường.

  bởi Nick Devil 12/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Vy và Duy đến sớm

  2. Phong đang ăn

  3. Phong là bạn cùa Duy

  4. Duy sống gần nhà Phong

  5. Phong đang mặc áo đồng phục

  bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 15/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.Vy và Duy đến sớm.

  2.Phong đang ăn.

  3.Duy là bạn của Phong.

  4.Duy sống gần Phong.

  5.Phong đang mặc một bộ đồng phục.

  bởi No Name 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 duy và phong dậy sớm

  2 phong đang ăn

  3 phong là bạn của duy

  4 duy sống gần nhà phong

  5 phong đang mặc đồng phục

   

  bởi văn độ 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Vy và Duy đến sớm 2. Phong đang ăn 3. Phong là bạn cùa Duy 4. Duy sống gần nhà Phong 5. Phong đang mặc áo đồng phục

  bởi bùi nhân 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vi và nam đến sớm

  bởi Nguyễn Đức Thuận 03/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Bạn Vy và bạn Duy đến sớm
  Câu 2: Bạn Phong đang ăn
  Câu 3: Duy là bạn của Phong
  Câu 4: Duy sống gần Phong
  Câu 5: Phong đang mặc bộ đồng phục của trường

  bởi Nguyễn Bo 19/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.Vy và Duy thức dậy sớm 

  2.Phong đang ăn

  3.Duy là bạn của Phong

  4.Duy sống gần Phong

  5.Phong đang mặc một bộ đồng phục của trường

  bởi Phạm Hương Liên 03/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA