YOMEDIA
IN_IMAGE

Answer about you

answer about you

1:how many students are there in your class?

2:how do you go to school?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (26)

 • 1 There are 42 students in my class 

  2 I go to school by bike

   

    bởi Bảo Nguyễn 14/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. There are 46 students in my class.

  2. I go to school by motorbike.

    bởi Suzuki Shiyuira 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are thirty-five students in my class.

  2.I go to school by bicycle.

    bởi cold girl 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are thirty-five students in my class.

  2.I go to school by bicycle.

    bởi cold girl 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are thirty-five students in my class.

  2.I go to school by bicycle.

    bởi cold girl 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are fourty-three students in my class

  2.I go to school by motorbike.

    bởi Nijino Yume 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. There are 44 students in my class.

  2. I go to school by motorbike.

    bởi Nguyễn Lê Gia Bảo 15/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. 42 students

  2. I go to school by foot

    bởi Nguyễn Phan Hoàng Long 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1/There are 36 students in my class.

  2/I go to school on foot.

    bởi Ngô Huỳnh Anh 17/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are 41 students in my class

  2.I often go to school by car,usually i go to school by bike.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. There are 30 students in my class.

  2. I go to school by bike.

    bởi Tran Lam Nguyen 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.THERE ARE THIRTY-TWO IN MY CLASS

  2.I GO TO SCHOOL BY BIKE

    bởi Uzumaki Barage Naruto 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - there are 37 students in my class

  -I go to school by bike

    bởi ozora tsubasa 23/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. There are 35 students in my class

  2. I go to school by bike

    bởi Nguyễn Khánh Linh 27/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1 There are 33 students in my class

  2 I go to school by foot

    bởi Anh Pham 29/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • 1, there are 40 students in my class

  2, i go to school by bike

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  

   

  1, there are 45 students in my class

   

  2, i go to school by bike

    bởi Kazato Kaizo 18/01/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • there are 42 students in my class

  I go to school by bike

    bởi Thảo Đặng 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are 40 students in my class

  2.I go to school by car.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are 31 students in my class

  2.I go to school by bike

    bởi Phan Trần Anh Khôi 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are 50 students in my class.

  2.I go to school by car,and sometimes go by motorbike

    bởi No Name 07/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON