ON
YOMEDIA
VIDEO

Answer about you

answer about you

1:how many students are there in your class?

2:how do you go to school?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (26)

 
 
 
 • 1 There are 42 students in my class 

  2 I go to school by bike

   

    bởi Bảo Nguyễn 14/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. There are 46 students in my class.

  2. I go to school by motorbike.

    bởi Suzuki Shiyuira 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are thirty-five students in my class.

  2.I go to school by bicycle.

    bởi cold girl 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are thirty-five students in my class.

  2.I go to school by bicycle.

    bởi cold girl 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are thirty-five students in my class.

  2.I go to school by bicycle.

    bởi cold girl 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are fourty-three students in my class

  2.I go to school by motorbike.

    bởi Nijino Yume 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. There are 44 students in my class.

  2. I go to school by motorbike.

    bởi Nguyễn Lê Gia Bảo 15/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. 42 students

  2. I go to school by foot

    bởi Nguyễn Phan Hoàng Long 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1/There are 36 students in my class.

  2/I go to school on foot.

    bởi Ngô Huỳnh Anh 17/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are 41 students in my class

  2.I often go to school by car,usually i go to school by bike.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. There are 30 students in my class.

  2. I go to school by bike.

    bởi Tran Lam Nguyen 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.THERE ARE THIRTY-TWO IN MY CLASS

  2.I GO TO SCHOOL BY BIKE

    bởi Uzumaki Barage Naruto 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - there are 37 students in my class

  -I go to school by bike

    bởi ozora tsubasa 23/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. There are 35 students in my class

  2. I go to school by bike

    bởi Nguyễn Khánh Linh 27/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1 There are 33 students in my class

  2 I go to school by foot

    bởi Anh Pham 29/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • 1, there are 40 students in my class

  2, i go to school by bike

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  

   

  1, there are 45 students in my class

   

  2, i go to school by bike

    bởi Kazato Kaizo 18/01/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • there are 42 students in my class

  I go to school by bike

    bởi Thảo Đặng 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are 40 students in my class

  2.I go to school by car.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are 31 students in my class

  2.I go to school by bike

    bởi Phan Trần Anh Khôi 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.There are 50 students in my class.

  2.I go to school by car,and sometimes go by motorbike

    bởi No Name 07/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it.( Viết lại mỗi câu sau đây theo cách khác sao cho có nghĩa gần giống với câu được in trước nó. )

  1. His school has three floors

  ► There ........................................................................

  2. The vegetable garden is behind their house.

  ► Their house ................................................................ ( front )

  3. Tom goes to work at seven fifteen.

  ►  Tom goes to work at ..................................................... ( a quarter )

  4. We don' t walk to the park.

  ►  We ......................................................... ( foot )

  5. She takes a bus to school every day.

  ►  She ......................................................... ( by bus )

  6. She does not ride a bike to school.

  ►  She ............................................................ ( riding )

  7. Their school is not to the left of their houses.

  ►  Their houses ............................................................... ( right )

  8. Their houses are not far from their school.

  ►  Their school ............................................................. ( near )

  9. My house is among many stores.

  ►  Many ................................................................... ( around )

  10. The bookstore is to the right , and the bakery is to the left of Lan' s house.

  ►  Lan' s house ............................................................................... ( between )

   

   

  14/12/2018 |   3 Trả lời

 • A. coffee   B. see   C. agree   D. free

  12/12/2018 |   26 Trả lời

 • It's wrong of you to do this. This .... never happen again.

  A. does   B. would   C. will   D. must

  Thanksssssangel

  12/12/2018 |   18 Trả lời

 • write a list what you should and shouldn't do on tet holiday

  10/12/2018 |   4 Trả lời

 • Thanks a lot!heart

  10/12/2018 |   19 Trả lời

 • 1.Do you we need play sports? Why?

  2.How do you feel?

  09/12/2018 |   13 Trả lời

 • viết một đoạn văn nói về người bạn thân nhất của em ở trường (80-100 word) 

  08/12/2018 |   6 Trả lời

 • câu 1: Tìm chỗ sai và viết thành câu đúng

  1.Every morning, hoa do morning exercises.

  2.we live on a house near a lake

  3.my father is a drivers

  4. there is a big lake next the house

  08/12/2018 |   15 Trả lời

 • When I ....... home I ...... my key in the door, turned it,...... inside and straight away..... that funny nose.

  Điền vào chỗ trống nha!

  08/12/2018 |   10 Trả lời

 • các bạn giúp mk làm đoạn văn về cô giáo mk

  hổng chép nhacryingcrying

  07/12/2018 |   3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1