YOMEDIA

Chọn từ có vị trí nhấn trọng âm khác nhất

bởi Nguyễn Trung Thành 23/07/2018

Choose the word which is stressed differently from the rest:

1. A.Hospital B.Mischievous C.Supportive D.Special
2. A.Family B.Whenever C.Obedient D.Solution
3. A.Biologist B.Generally C.Responsible D.Security
4. A.Confident B.Important C.Together D.Exciting
5. A.Possible B.University C.Secondary D.Suitable

RANDOM

Câu trả lời (5)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

RANDOM
YOMEDIA