.... at my report since monday . now i .. the conclusion. ( làm và giải thích đấp án ).

bởi Trai Nam 30/04/2018

A am working - am writing 

B have worked - write

C have worked - have writing 

D have been working - am writing 

Câu trả lời (14)

 • Đáp án D

  Since: thì hiện tại hoàn thành. để nhấn mạnh hành động diễn ra liên tục người ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. ở vế sau có now --> sử dụng hiện tại tiếp diễn

  bởi Mai Hoa 02/05/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • c nha

  bởi Ngố ngây Ngô 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Hacker 247 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi [PR] Sammer 31/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Vũ Minh Khang 07/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi ADMIN 247(fake) 28/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d

   

  bởi văn độ 28/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d

  bởi phạm văn độ 29/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan