YOMEDIA

.... at my report since monday . now i .. the conclusion. ( làm và giải thích đấp án ).

A am working - am writing 

B have worked - write

C have worked - have writing 

D have been working - am writing 

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (14)

 
 
 • Đáp án D

  Since: thì hiện tại hoàn thành. để nhấn mạnh hành động diễn ra liên tục người ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. ở vế sau có now --> sử dụng hiện tại tiếp diễn

    bởi Mai Hoa 02/05/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • c nha

    bởi Ngố ngây Ngô 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

    bởi Hacker 247 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

    bởi Vũ Minh Khang 07/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

    bởi No Name 28/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d

   

    bởi văn độ 28/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d

    bởi phạm văn độ 29/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • We stayed out all night. We wanted to watch a meteor storm.

  A. We stayed out all night because we had been able to watch a meteor storm 

  B.We stayed out all night in order for watching a meteor storm 

  c. We stayed out all night in order to watching a meteor storm 

  D. We stayed out all night so that  we could watch a meteor storm 

  20/04/2018 |   12 Trả lời

 • 1. If we (live) …………………. in the seaside, we (go) ………………. Swimming everyday

  2. They (get) …………….. better marks if they (study) …………….. harder every day.

   

  19/04/2018 |   4 Trả lời

 • Tìm từ đồng nghĩa với cụm "out of the question"

  30/03/2018 |   5 Trả lời

 • the clown amused the children with his antics.

  a/ the clown's antics made the children laugh

  b/ the children were tired of the clown's antics

  giúp mình chọn câu cùng nghĩa đúng và giải thích nhe.

  28/03/2018 |   10 Trả lời

 • It was not until they had seen the movies stars that the crowd outside the movie would not disperse.

  chọn đáp án sai và giải thích giùm mình

  28/03/2018 |   4 Trả lời

 • Mr.Watson wants the report.......soon

  a. rewrites

  b. rewriting

  c. rewritten

  d. rewrote

  gải thích giùm mình

  26/03/2018 |   11 Trả lời

 • Most relations between men and women soon...... in to love

  a. deep

  b. deepen

  c. deeply

  d. depth

  The newspaper provided little........ about the cause of the war.

  a, enlightenment

  b, reasons

  Giúp mình hai câu này và giải thích nhé các bạn. câu 2 mình thấy đáp án là a nhưng về nghĩa thì cãu b cũng có nghĩa mà nhỉ

  23/03/2018 |   6 Trả lời

 • Don't wait _______ for me. I may be home -very late tonight.

  a. of                                              b. on                           c. at                             d. up

  Cả nhà ơi, giúp e câu này ạ. Giải thích nghĩa của cụm từ đó cho em với nhé. Tks nhiều nhiều!

  21/03/2018 |   7 Trả lời

 • Cho em hỏi nghĩa của cụm từ let in for là gì ạ?

  21/03/2018 |   3 Trả lời

 • Working hours will fall to under 35 hours a week, won't they?

  Tại sao đáp án lại dùng won't they ạ?

  16/03/2018 |   4 Trả lời

 

YOMEDIA