YOMEDIA
NONE

Tính số Nu biết A1 = 225, G1 = 375 và A2 = 300, G2 = 600

Bài 1: Một đoạn ADN nhân đôi 1 số đợt. Trong tổng số ADN con sinh ra thấy có 6 mạch đơn đều chứa các nucleotit tự do, 2 mạch đơn còn lại có nguồn gốc từ ADN ban đầu. Mạch thứ nhất của ADN ban đầu có A =225 và G= 375 và mạch thứ hai của ADN đó có A=300 và G= 600. Tính số nucleotit từng loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên của ADN ?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • + Trong số mạch đơn trong các phân tử ADN con được sinh ra là: 6 + 2 = 8 mạch đơn

  \(\rightarrow\) số phân tử ADN con được tạo ra là 4 phân tử = 22 \(\rightarrow\) gen nhân đôi 2 lần

  + ADN ban đầu có:

  - Mạch 1: A1 = 225 nu; G1 = 375 nu

  - Mạch 2: A2 = 300 nu; G2 = 600 nu

  - Số nu mỗi loại của ADN ban đầu là: A = T = A1 + A2 = 225 + 300 = 525 nu

  G = X = G1 + G2 = 375 + 600 = 975 nu

  + Số nu từng loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi ADN là:

  Amt = Tmt = A x (22 - 1) = 525 x 3 = 1575 nu

  Gmt = Xmt = G x ((22 - 1) = 975 x 3 = 2925 nu

    bởi Trần Thị Trang 27/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON