YOMEDIA
IN_IMAGE

xác suất quy luật phan ly với Aa tụ thụ => F1 chọn ngẫu nhiên 4 cây thân cao, xac suất thu đc trong 4 cây đó chọn 3 cây thuần chủng là bao nhiêu?

gen A quy định thân cao trội hoàn hoàn so với gen a quy định thân thấp. chô cây Aa tư thụ phấn thu được F1 . trong số các cây F1 chọn ngẫu nhiên 4 cây thân cao, xac suất thu đc trong 4 cây đó chọn 3 cây thuần chủng là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Trong số các cây thân cao, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 1/3, tỉ lệ kiểu gen dị hợp là 2/3.

    Xác suất để thu được 4 cây trong đó có 3 cây thuần chủng là: (1/3)3.2/3 = 2/81.

      bởi Lê Trung Phuong 31/10/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON