YOMEDIA
NONE

Biết liên kết hoàn toàn và mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn thì phép lai nào sau đây sẽ cho số loại kiểu hình nhiều nhất?

A. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\)

B.  \(\frac{{Ab}}{{aB}} \times \frac{{Ab}}{{aB}}\)

C. \(\frac{{Ab}}{{ab}} \times \frac{{aB}}{{ab}}\)

D. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{aB}}\)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Phép lai C cho nhiều loại kiểu hình nhất: 4 kiểu

    Chọn C

      bởi thanh hằng 11/01/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON